Kategoriler
Blog

Miras Hukuku Ankara | Evlatlığın Miras Hakkı

Miras Hukuku Ankara | Evlatlığın Miras Hakkı

Evlatlığın evlat edinilmesiyle birlikte Anne ve babasının tüm hakları evlat edinene geçmektedir. Evlatlık evlat edinenin mirasçısı konumuna gelecek ve yasal mirasçı olacaktır. Evlatlığın asıl ailesinin kütüğü ile evlat edinenin aile kütüğü arasında her türlü bağ kurulmaktadır. Bunun amacı evlatlığın hak ve menfaatlerinin korunmasıdır.

Kanundaki düzenlemeye göre evlatlık, evlat edinenin altsoyu gibi yani kendi çocuklarıyla aynı statüde mirasçı olmaktadır. Eğer eşler birlikte evlat edinmişlerse evlatlık, sanki kan hısımı ile bağlıymış gibi her iki tarafa da mirasçı olur. Yani altsoya uygulanan miras hakkına aynen sahip olur. Ancak eşlerden yalnızca birine evlatlık ilişkisi ile bağlıysa sadece o kişinin mirasçısı olur. Evlatlık bağıyla bağlı olmadığı eşin mirasçısı olmaz.

Aynı zamanda evlatlığın tüm altsoyuda evlat edinenin mirasçısı olacaktır. Çünkü evlatlık ilişkisi kurulduğu anda evlat edinenin altsoyu gibi yasal mirasçı olur. Dolayısıyla evlatlık aynı zamanda saklı pay mirasçısı da olacaktır. Evlatlığın yasal miras payı ve saklı pay hakkı ancak evlat edinenle yapacağı evlatlık sözleşmesi ile kaldırılabilir.

Evlatlık, evlat edinenin mirasçısı olurken aynı zamanda kendi öz ailesinin de mirasçısı olmaya devam eder.

Ancak evlatlığın miras hakkında bazı sınırlamalar vardır:

  • Evlatlık, evlat edinene mirasçı olur. Ancak evlat edinenin kan hısımlarına mirasçı olamaz. Örneğin evlat edinenin ölmesi halinde evlatlık onun yerine geçip hısımlarına mirasçı olamaz. Aynı şekilde evlatlığında ölmesi halinde; evlatlığın altsoyuda evlat edinenin hısımlarına mirasçı olamaz. Evlatlık ve tüm alt soyu sadece evlat edinene mirasçıdır.
  • Evlatlığın öz ailesi evlatlığa mirasçı olmaktadır. Ancak evlat edinenin ölmesi halinde evlatlıkta sağ değilse ve evlatlığın altsoyu varsa; altsoy evlat edinene mirasçı olur. Ancak altsoyu yoksa evlatlığın öz ailesi evlat edinene mirasçı olamazlar.

Evlat Edinen Evlatlığa Mirasçı Olabilir Mi?

Evlatlık, evlat edinene mirasçı olabilmektedir. Ancak evlat edinen, evlatlığın mirasçısı olamaz. Ancak evlatlık, evlat edineni atanmış mirasçı olarak atayabilir. Yahut vasiyetname yoluyla evlat edinenin mirastan pay almasını sağlayabilir.

Evlatlık, Evlat Edinenin Anne ve Babasına Mirasçı Olabilir Mi?

Evlatlığın miras hakkı sınırlıdır. Sadece evlat edinene mirasçı olur. Evlat edinenin kan hısımlarına mirasçı olmayacaktır. Evlat edinenin üst soyuna mirasçı olamayacaktır.

Miras Hukuku Ankara |  Evlatlığın Miras Hakkı
Miras Hukuku Ankara | Evlatlığın Miras Hakkı

Evlatlık Hangi Hallerde Mirastan Pay Alamaz?

Evlatlıktan çıkarılması halinde mirastan pay alması söz konusu olamaz. Yahut evlatlıkta çıkarılmadan, mirasçılıktan çıkarma yoluyla da mirastan pay alması engellenebilir. Aynı zamanda evlatlık sözleşmesi yapılarak yasal ve saklı pay mirasçısı olması engellenebilir.

Mirasçılıktan çıkarılma sebepleri TMK 510’a göre şöyledir:

  • Evlatlık miras bırakana yahut yakınlarına karşı ağır bir suç işlemişse,
  • Evlatlık, miras bırakana yahut miras bırakanın aile üyelerine karşı aile hükümlerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemişse miras bırakan, evlatlığı mirastan men edebilir.

Evlatlık Saklı Pay Mirasçı Mıdır?,

Evlatlık, evlat edinene kan hısımı gibi bağlı olacağı için yasal ve saklı pay mirasçısıdır. Yani evlat edinenin, altsoyundan bir farkı yoktur. Ancak evlatlığın mirasçılığı sadece evlat edinene mirasçı olmakla sınırlıdır. Evlat edinenin üstsoyuna mirasçı olamaz. Bu halde evlatlığın saklı payı, miras bırakan tarafından zedelenmişse tenkis davası açarak, saklı payını talep edebilir.

Yargıtay Kararı

4. Hukuk Dairesi         2021/14789 E.  ,  2021/3202 K.

  • Çocuk, evlatlık verilse dahi  öz ailesine mirasçı kalmaya devam edeceği için destekten yoksun kalma tazminatı alabilir.

Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.
Davacılar vekili meydana gelen kazada ölen desteğin geride kalan eşi ve çocukları … ve … için destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunmuş, mahkemece de desteğin geride kalan eşi ve iki çocuğu yönünden destekten yoksun kalma tazminat hesabı yapılarak sonucuna göre karar verilmiştir. Ancak, desteğin nüfus aile kayıt tablosunun incelenmesinde desteğin davacılar dışında … isminde bir çocuğunun daha olduğu ancak bu çocuğun evlat edinme kararı ile evlatlık verildiği anlaşılmaktadır.

Her ne kadar desteğin oğlu … evlatlık verilse de evlatlığın miras hakkı devam ettiği ve destek tazminatının niteliği göz önüne alındığında davacı sıfatı ile yer almasa da yapılacak destek hesabında evlatlık olarak verilen bu çocuğa da pay ayrılarak hesaplama yapılması gerekmekte olup anılan hususlar doğrultusunda bilirkişiden ek rapor alınarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

Miras Hukuku Ankara | Evlatlığın Miras Hakkı

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere asalhukukdanismanlik@gmail.com adresine gönderebilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir