Kategoriler
Blog

Mirasın Reddi Ve Vergi Hukuku

Mirasın Reddi Ve Vergi Hukuku

Mirasın Reddi Nedir?

Bir diğer ismiyle reddi mirastır. Miras bırakanın ölümüyle birlikte terekesinde yer alan tüm hak, alacak ve borçları mirasçılara intikal eder. Mirasçılar mirası reddetmediği sürece mirası kabul etmiş sayılırlar. Bu durumda miras bırakanın borçları da mirasçılara kalır. Ancak mirasçılar bu borçları ödemek istemiyorlarsa mirası reddetme hakkına sahiptir. Mirasın 3 ay içerisinde reddedilmesi gerekir. Ancak mirasla ilgili resmi defter tutulmuşsa bu durumda defterin incelenme süresinin bitmesiyle birlikte 1 ay içerisinde miras reddedilmelidir.

TMK madde 606- Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe miras bırakanın
ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için miras bırakanın tasarrufunun kendilerine resmen
bildirildiği tarihten işlemeye başlar.

Mirasın 3 ay içerisinde reddedilmemesi halinde miras hakkı kazanılmış olur.

Mirasın Hükmen Reddi

Terekedeki mal varlığın borçları karşılamaya yetmemesine terekenin borca batık olması denir. Terekenin borca batık olması halinde miras hükmen reddedilmiş sayılır. Miras bırakanın ödemeden aczi açıkça ortadaysa ve bu hal resmi olarak tespit edilmişse miras kendiliğinden reddedilmiş sayılır. Mirasçılar mirası reddetmek istemiyorsa 3 ay içerisinde mirası kabul ettiklerini bildirmeleri gerekir. Tabi ki bu 3 aylık süre içerisinde mirasçılar mirası reddettiğini de bildirebilir. Bu durum onların faydalarına olur. böylece alacaklılara veya açılan davalara karşı terekenin borca batık olduğunu ispatlayabilirler. Sulh hukuk Mahkemesinden mirasın reddi talebinde bulunulabileceği gibi Asliye Hukuk Mahkemesinden mirasın hükmen reddinin tespitini de isteyebilirler. Böylece bütün alacaklılarla tek tek uğraşılmak zorunda kalınmaz.

 

Mirasın Vergi Hukuku İle İlişkisi 

Miras bırakanın ölümüyle birlikte tüm hak, alacak ve borçların mirasçılara kendiliğinden intikal ettiğini söylemiştik. Bu durumda miras bırakanın vergi borçları da mirasçılara geçmektedir. Vergi borçlarından yasal ve atanmış mirasçıların her biri miras payları oranında sorumludur. Tabi ki bu sorumluluk mirasın reddedilmesi durumunda geçerlidir. Mirası reddetmemiş olan mirasçılardan herhangi birisi, miras bırakanın ölüm halini vergi dairesine bildirmesi gerekir.

Vergi Kanunları gereği miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasçılara bazı ödevler yüklenir. Miras bırakanın ölümünün bildirilmesi, vergi beyannamesi alınması, vergi ödenmesi gibi. Mirasın kabul edilmesiyle birlikte de gecikme faizi, zammı, beyan, vergi gibi tüm borçların ödenmesi ödevi doğar.

Miras bırakanın borçlarının mal varlığından fazla olması halinde mirasçılara tanınmış olan bir müessese vardır. Reddi Miras. Vergi borçlarının, kalacak miras payından daha fazla ise mirasçılar mirası reddedebilir. Bu durumda mirasçılar vergi idaresi ile irtibata geçerek, miras bırakanın borçları hakkında bilgi alabilir. Buna göre karar verebilirler.

 

Hangi Mirasçılar Miras Bırakanın Vergi Borcundan Sorumlu Olmaz?

Reddi mirasta bulunmuş olan mirasçılar miras bırakanın vergi borçlarından sorumlu olmaz. Aynı zamanda lehine belirli bir mal bırakılan kişinin de vergi borçlarından sorumluluğu yoktur. Miras bırakan vasiyetname veya miras sözleşmesi yoluyla terekesinden bir malı herhangi bir kişiye bırakabilir. Bu durumda lehine belirli mal bırakılan kişi mirasçı değildir. Bu nedenle vergi borçlarından da sorumlu olmaz.

Mirasın Reddi Ve Vergi Hukuku

Miras Bırakanın Ölümü Halinde Kesilmiş Olan Vergi Cezaları Ne Olur?

Bilindiği üzere Türk Hukuk Sisteminde cezaların şahsiliği ilkesi vardır. Bu nedenle miras bırakana kesilmiş olan idari para cezaları veya vergi ziyaı gibi cezalar mükellefin ölümüyle birlikte ortadan kalkar. Ancak bu cezalar kapsamında olan gecikme faizi veya zammı ceza kapsamında değildir. Bu nedenle bu tutarlar bakımından mirasçıların sorumluluğu vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir