Kategoriler
Blog

Tenkis Davası Avukatı

Tenkis Davası Avukatı

Tenkis edilen ne demek?

Tenkis; kelime anlamı olarak azaltma ve eksiltme anlamlarına gelmektedir. Tenkis davası ise; miras bırakanın mirasçılarının haklarını aşacak kadar pay alması durumunda yeterli payı alamayan saklı pay sahiplerinin açtıkları davadır. Bu dava miras bırakana öldükten sonra görülebilecek bir davadır.

Mirasta tenkis ne demektir?

Tenkis davası, miras bırakanın tasarruf özgürlüğünü aşarak saklı pay sahibi mirasçıların miras hakkına yaptığı tecavüzün giderilmesi ve miras bırakanın yaptığı tasarrufun kanuni sınırlar içerisine çekilmesi için açılan bir davadır.

Tenkis kararı nedir?

Tenkis davası, miras bırakanın tasarruf özgürlüğünü aşarak saklı pay sahibi mirasçıların miras hakkına yaptığı tecavüzün giderilmesi ve miras bırakanın yaptığı tasarrufun kanuni sınırlar içerisine çekilmesi için açılan bir davadır.

Tenkis Şartları Nelerdir?

Tenkis davasının şartları; Miras bırakanın hayatta olmaması, saklı pay hakkının ihlal edilmiş olması ve ihlal edilen hakkını öğrendikten sonra 1 yıllık sürenin aşılmadan hukuki yola başvurulmasıdır.

Tenkis Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Tenkis davasının açılabileceği görevli mahkemeler Asliye Hukuk Mahkemeleridir.
Tenkis davasında yetkili mahkeme ise murisin yani miras bırakanın ölmeden önceki son yerleşim yeri mahkemesidir.

Tenkis davası sonucunda ne olur?

Tenkis davası sonucunda verilen karar, yenilik doğuran bir karardır ve miras açıldığı andan itibaren hüküm ifade eder. Bu dava mirasbırakanın ölüm anına kadar geriye etkili sonuçlar doğurur.

Tenkisin hükmünü (geri verme yükümlülüğünün kapsamını) , beş kısımda incelemek gerekir: Ölüme bağlı tasarruflarda , sağlararası kazandırmalarda, bunların tenkisi halinde lehdarın sahip olacağı seçim hakkı konusunda, intifa ve irat vasiyetinin ifasında ve ivazlı miras sözleşmesi yapılmış olması halinde tenkisin hükmü.

Ölüme Bağlı Tasarruflarda

Ölüme bağlı tasarruflar konusunda tenkisin hükmü, bu tasarrufların ifa edilmiş olup olmamasına göre iki şekilde ortaya çıkar:

Ölüme Bağlı Tasarruf Henüz İfa Edilmemişse

Ölüme bağlı tasarruf henüz ifa edilmemişse, saklı paylı mirasçılar tenkis davası açmamış ya da açmak için süreyi kaçırmışlarsa bile burada onlar açısından bir sorun yoktur; çünkü eğer tereke mallarına fiilen zilyetlerse her zaman için ifa talebinde bulunan tasarruf lehdarlarına karşı tenkis def’ini ileri sürebilirler.

Ölüme Bağlı Tasarruf İfa Edilmişse

Tenkis davası açılmadan önce ancak mirasın açılmasından sonra ölüme bağlı tasarruflar, tasarruf lehdarlarına ifa edilmişse bunlar aleyhinde verilen tenkis kararı, kazandırma lehdarını kazandırmanın tenkis edilen kısmını geri verme borcu altına sokar.

Tenkiste sıra nedir?

Tenkiste Sıra

Kamu tüzel kişileri yahut kamuya yararlı dernek ve vakıflara yapılan kazandırmalar en son sırada tenkis edilir.
Mirasbırakan vasiyeti ile kanunda ifade edilen tenkis sırasını değiştirebilir. Bu halde tenkis sırası mirasbırakanın arzusuna göre belirlenir.

Tenkis davası, özellikle saklı pay sahibi mirasçılar için çok önemlidir. Bu dava yoluyla saklı pay sahibi mirasçılar yasal olarak kendilerinin sahip olduğu oranlarda mirastan paylarını alabilirler. Söz konusu davanın alanında uzman bir avukat tarafından temsil olunması faydanıza olacaktır.

Tenkis Davası Avukatı

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir