Kategoriler
Blog

Tenkis Davası | Miras Avukatı *2022

Tenkis Davası | Miras Avukatı *2022

Tenkis davası açmak için Asliye Hukuk Mahkemesi ya da miras bırakanın ikamet ettikleri bölgeden sorumlu olan Bölgesinde ki Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Tenkis davasının açılış sebebi, mirasçıların sahip oldukları saklı pay haklarına tecavüz edildiği düşüncesi ve saklı payların tekrardan düzenlenmesi talebidir.

Tenkis şartları nelerdir?

Tenkis davası saklı paylı mirasçılar tarafından açılacağından davacı tarafın öncelikle saklı paylı mirasçı olduğunu, mirasbırakanın öldüğünü ve saklı payına el atıldığını ispat etmesi gerekmektedir. Mirasbırakanın ölümü ve mirasçılık gibi olguların nüfus kayıtları ve mirasçılık belgesi gibi delillerle ispatı mümkündür.

Tenkis davası ne kadar sürer?

Tenkis davasının süresi 2 ila 3 yıl aralığında değişiklik gösterir. Miras haklarından mahrum bırakılan ya da saklı payları işgal edilen murisler, dava süreci boyunca avukat tutmazsa, tenkis davasının süresi daha da uzayacaktır.

Tenkis davasını kimler açabilir?

Tenkis davasını kimler açabilir dediğimizde tenkis davası açma hakkı sadece saklı paylı mirasçılara tanınmıştır. Saklı paylı olmayan mirasçılar miras payına sahip olsa bile bu davayı açamayacaktır. Saklı paylı mirasçı haklı olarak mirasçılıktan çıkarılmış ise bu davayı açma hakkı da saklı payı gibi ortadan kalkacaktır.

Tenkis davası zamanaşımı olur mu?

Maddesine göre “Tenkis davası açma hakkı, mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın açılması tarihinin üzerinden on yıl geçmekle düşer.”

Tenkis def i ne zaman ileri sürülür?

“Tenkis defi” zamanaşımı sürelerine bağlı olmaksızın her zaman ileri sürülebilir.

Tenkis Davasını Mirasçının Sıfatına Göre Kimler Açabilir?

Mirasçılıktan çıkarılan kimse
Evlatlık
Vasiyet yükümlüsü
Mirası art mirasçıya geçirme yükümlülüğü ile saklı payı mirasçı

Tenkis Davası Miras Bırakanın Sağlığında Açılabilir mi?

Tenkis davası açmak hakkı miras bırakanın ölümü ile doğar. Miras bırakanın ölümünden önce mirasçılık sıfatı hukuken kazanılmış değildir. Saklı paylı mirasçılık sıfatına sahip olunmadan ölümden önce tenkis davası açılamaz. Gerçekten miras bırakanın ölümünden önce açılmış bir tenkis davası hukuken mümkün olmaz.

Tenkis davasında ispat yükü

İspat yükü davacıya aittir. Davacı, saklı paylı mirasçı olduğunu, saklı payının ihlal edildiğini, mirasbırakanın ölümünü, saklı payın el atıldığını ispatlama zorundadır.
Tenkis davasında taşınmazın hangi tarihteki değeri esas alınır?
Yerel mahkemece, tenkis hesabında, miras bırakanın davalılara verdiği para ile alınan taşınmazların, mirasın açılma tarihindeki (miras bırakanın ölüm tarihindeki) değeri esas alınarak karar verilmiştir.

Bağış tenkise tabi midir?

Miras bırakanın çekişmeli taşınmaz bakımından yaptığı işlem bağıştır. Bağış geçerli işlemlerden olup, koşulları bulunması halinde tenkise tabidir. Bu nedenle tapu iptal ve tescil isteği dikkate alınmaksızın tenkis isteği bakımından hüküm kurulmuş olması kural olarak doğrudur.

Tenkis davası sonucunda ne olur?

Tenkis davası sonucunda verilen karar, yenilik doğuran bir karardır ve miras açıldığı andan itibaren hüküm ifade eder. Bu dava, mirasbırakanın ölüm anına kadar geriye etkili sonuçlar doğurur.

Tenkis Davası | Miras Avukatı *2022

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir