Kategoriler
Blog

Veraset Ve İntikal Vergisi | Veraset Ankara 2022

Veraset Ve İntikal Vergisi | Veraset Ankara 2022

Veraset ve İntikal Vergisi

Veraset ve intikal vergisi Miras Hukuku kapsamında mirasçıların ödemekle yükümlü oldukları bir vergi çeşididir. Veraset ve intikal vergisi noktasında kişilerin başka karşılıksız yollardan mal sahibi olmaları durumunda da bu tür bir vergi ödemekle mükellef oldukları görülmektedir.

[njwa_button id=”7336″]

Veraset ve İntikal Vergisi Ne Zaman Ortaya Çıkar?

Malların kişilere;

-veraset (miras) yoluyla

veya

-ivazsız (karşılıksız) olarak

intikal etmesi halinde 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesine göre vergiyi doğuran olaylar gerçekleşmiş sayılır.

Bunlar;

-Ölüm ile Mirasçılık

-Gaiplik ile Mirasçılık

-Hayatta iken yapılan ivazsız (karşılıksız) intikaller (bağışlamalar vs)

olarak sıralanabilir.

Veraset Ve İntikal Vergisi | Veraset Ankara 2022
Veraset Ve İntikal Vergisi | Veraset Ankara 2022

 

Veraset ve İntikal İşlemleri Nasıl Yapılır?

Vefat eden veya bağışta (ivazsız) bulunan kişinin mal ve haklarının varislerin veya bağışlanan kişinin üzerine geçmesi için yapılması gereken işlemlerin tümünü kapsar.

Veraset ve intikal işlemleri üç aşamada yapılır;

-Veraset ilamı veya mirasçılık belgesinin alınması

-Vergi ilişiğinin kesilmesi

-İlgili kurumlardan malların varislerin üzerine geçirilmesi bu işlemlerin sırasıyla yapılması gerekiyor.

Vefat eden veya bağışta bulunan kişinin mal ve haklarının zamanında vergi dairesine bildirilmesi zorunludur (vefatta 4 ay, bağışlamada 1 ay içerisinde).

Veraset ve İntikal Vergisi Matrahı Nedir?

Veraset ve İntikal Vergisinin matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunan değerlerinden, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 12’nci maddesinde yazılı borç ve masrafların indirilmesinden sonra kalan miktar verginin matrahını oluşturur.

Veraset Ve İntikal Vergisi Nereye Ödenir?

Kanun maddesine göre; Kural olarak beyannameler vergi dairelerine verilebilecek olmakla beraber ölen kişi Türkiye’de hiç ikamet etmemişse ya da son yerleşim yeri tespit edilemiyorsa bu hale Maliye Vekaletine verilecektir. Eğer vergi mükellefi Türkiye’de değilse bu halde vergi Türkiye Konsolosluklarına ödenecektir.

Veraset ve İntikal Vergisinde Muafiyet

-Kamusal muafiyetler,

-Kamu yararı amacı güden teşekküllere sağlanan muafiyetler,

-Diplomatik muafiyetler

Veraset Ve İntikal Vergisi Beyannamesi Nedir?

Bir kişi miras yoluyla ya da karşılıksız olarak bir mal kazanmış ise bu durumda beyanname vermek zorundadır. Şayet şans oyunları, çekilişler gibi yollar ile ikramiye kazanılmış ise de bu durumda yarışmayı düzenleyen gerçek ya da tüzel kişiler kesilen vergileri bir beyanname ile bildirmekle mükelleftirler.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ NEREYE VERİLİR?

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi;

-Veraset yoluyla intikallerde ölen kimsenin, ivazsız intikallerde tasarrufu yapan kişinin ikametgâhının, tüzel kişilerde ve diğer teşekküllerde bunların merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine,
-Muris veya tasarrufu yapan kişinin ikametgâhı yabancı bir ülkede ise bunların Türkiye’deki son ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesine,
-Mükellefin yabancı memlekette bulunması halinde beyanname, mükellefin bulunduğu yerdeki Türkiye Konsolosluğuna,
verilir. Ancak, muris veya tasarrufu yapan şahsın Türkiye’de hiç ikamet etmediği veya son ikametgâhının tespit olunamadığı takdirde veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin, veraset yoluyla veya sair surette ivazsız tarzda intikal eden malın bulunduğu veya mükelleflerin ikametgâhlarının bağlı bulunduğu yer vergi dairesine verilebilir.

Veraset Ve İntikal Vergisi | Veraset Ve İntikal Vergisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir